Konstnärslänken finns för att underlätta samarbetet och kontakten mellan KiD medlemmar och skolor, elevkulturombud, lärare och andra kulturadministratörer.

Här presenterar våra medlemmar sina utbud av aktuella konstprojekt, workshops etc. som passar för barn, unga, Skapande skola, Kultur och Hälsa och andra målgrupper. 

Skapande skola är projekt som drivs med bidrag från Kulturrådet. Kulturrådet arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.

Mer information om Skapande skola och hur man söker Skapande skola-bidrag:

http://www.kulturradet.se/skapande-skola/
http://www.kulturivast.se/sites/default/files/handbok.101004.pdf

Konstnärslänken startade 2015 och är ett initiativ med stöd från Landstinget Dalarna. Projektledare är Hanna Nielsen.

Kontakta konstnärerna direkt för ytterligare information och planering av era framtida samarbetsmöjligheter:

Medlemmar i Konstnärslänken:

Medlemmar

På gång

liljeholm anna linnea

beritmelin 2

180927

affisch jubilarens 2018 copy

samsprak web

toneva

asdfasdf

11unnamed

Konstrondan Vansbro

vernissagekort sara erkers

Linnea

AFFISCH till tällberg

konstatalla

lerans språk1

BOMO 2 17 september jubilarens val 2017

jesche

Holmer

Ulla Faleij och Per Myrström Morautst affisch

StandigtDennaSkoraTrad

fkv

affisch ok