Installation

ELISABETH BILLANDER

Den röda tråden i Elisabeth Billanders konstnärskap är ett utforskande tillvägagångssätt där hon sammanlänkar material, former och färger till installationer. Hantverket spelar en central roll i detta utforskande och ett bärande element är ett intuitivt nyttjande av slumpen. På olika vis utforskar hon genom att komponera, förena och placera objekt och material i relation till varandra och i förhållande till rumsligheterna som de huseras i. 

Besökaren utgör ofta en viktig beståndsdel i BIllanders konstnärskap. Genom att besökaren rör sig runt och mellan verken i avgränsade rumsligheter förvandlas besökaren till en interagerande aktör, som ingår i en av flera pågående dialoger — mellan konstnären och materialen, mellan konstnärens verk och rummet, mellan rumsligheten, verken och betraktaren

Medlemmar

På gång

 Affisch A3 Hedstrom 2022 GSG

Rorelser KiD 3 24 september sm

Hållams UrMarkensBrus

Matilda Haritz Svenson 2021 affisch A3 GSG s

2021 12 10

Toneva 2021 6 21 nov

IMG 1539

Art Run 2021 affisch A3 GSG V2 liten

Konstidaalarnasmedlemsutstallning2021

Bergman 2021 affisch A3 GSG