Anja Helminen

Anja Helminen

Jag är fotograf och bildkonstnär. Jag tog magisterexamen från Bildkonstakademin i Helsingfors 1999 och har sedan dess deltagit i flertaliga utställningar i Finland/Sverige och internationellt. Jag arbetar mestadels med fotografi och video i autentiska miljöer, på plats i olika landskap. Ofta fotar jag utomhus. I bilderna kan man se kvinnliga karaktärer i landskap. Jag arbetar plats-spesifik med foton, video, design och installation.