Kontakt

Postadress

Konst i Dalarna
C/O Hållams Linnea Henriksson
Reimersholmsgatan 6
117 40 Stockholm

Styrelsen

Ordförande: Sara Erkers
Sekreterare: Nora Tysklind
Kassör: Hållams Linnea Henriksson
Ledamöter: Elisabeth Billander, Victoria Berg
Suppleanter: Samuel Åhlman, Gabriel Jonsson

Plusgiro

629 383-1

Organisationsnummer

883202-1979