Kontakt

Postadress

Konst i DalarnaC/O Hållams Linnea HenrikssonReimersholmsgatan 6117 40 Stockholm

Styrelsen

Ordförande: Anna Linnea LiljeholmSekreterare: Sara ErkersKassör: Hållams Linnea HenrikssonLedamöter: Lisa Hellerup, Victoria BergSuppleant: Samuel Åhlman, Gabriel Jonsson

Plusgiro

629 383-1

Organisationsnummer

883202-1979