Bli medlem

Medlem i föreningen

kan den bli som är yrkesverksam bild- eller formkonstnär med motsvarande kriterier som för KRO och KIF.

Du kan ansöka om medlemskap enligt två alternativ:

Alternativ 1

Konstnärlig kandidatexamen (3 år), konstnärlig magisterexamen (4 år) eller konstnärlig masterexamen (5 år)

Ansökningar behandlas löpande.

Till medlemsansökan

Alternativ 2

Konstnären uppfyller minst 4 av nedanstående 6 punkter:

1. Konstnären har genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.

2. Konstnären har deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.

3. Konstnären har utfört offentlig permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, region eller kommun.

4. Konstnären har i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från statligt organ, landsting eller kommun.

5. Verk av konstnären har inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.

6. Konstnären har på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom; konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.

Ansökningar enligt Alternativ 2 behandlas en gång per år (november).

Till medlemsansökan

Ansök om medlemskap här

Till medlemsansökan