Konstnärslänken

Ett hjälpmedel för att hitta konstnärer till Skapande Skola och workshops.

Vad erbjuder konstnärslänken?

Här nedan presenterar vi medlemmar med aktuella workshops och konstprojekt som är skräddarsydda för barn och unga, Skapande skola, Kultur och Hälsa samt andra målgrupper.

Vad är Skapande skola?

Skapande skola genomförs med stöd från Kulturrådet och syftar till att öka barn- och ungas tillgång till högkvalitativ konst och kultur. Målet är att möjliggöra skapande tillsammans med professionella konstnärer inom olika konstområden. Mer information om Skapande skola och bidrag finns på Kulturrådets webbplats samt i den här handboken.

Konstnärer i Konstnärslänken

För mer information och planering av samarbetsmöjligheter, vänligen kontakta konstnärerna direkt. Du hittar vilka aktiviteter konstnärerna erbjuder som dokument på deras respektive sida under deras kontaktuppgifter.

Visa konstnärer i Konstnärslänken

Om Konstnärslänken

Startade 2015 som ett initiativ med stöd från Landstinget Dalarna. Projektledare var Hanna Nielsen.