Anna-Lisa Lindborg Toftell

Anna-Lisa Lindborg Toftell
Textil Offentlig konst
Myckelby, Dala-Husby
Telefon: 076 - 103 07 16
anna-lisa.toftell@telia.com

Min utbildning ledde till arbete som förlagsredaktör, men sedan många år är jag verksam som autodidakt konstnär. Jag arbetar främst i textil och blandteknik i ett avskalat formspråk. Mina bilder är ofta av abstrakt karaktär, men genom materialval och titlar blir de associativt föreställande. Utmärkande för mitt skapande är komposition, struktur och symbolik. Jag arbetar i de mest skiftande format, från kolossal till mini.