Kristina Alexandersson Malmberg KAM

Kristina Alexandersson Malmberg KAM
Solvarbo, Gustafs
k-a-m.se
Telefon: 070-728 66 56
Mail: kristina@k-a-m.se

Måleri, grafik, skulptur, -energi och idé leder in på nya
vägar, mina bilder kommer till uttryck i nya former. Det
jag arbetar mest med för närvarande är skulptur/raku.
En kraftfull teknik där det färdiga godset kommer ur eld
som ger svärta och krackelering. Måleriet och
skulpterandet förbrukar energi och ger kraft. Arbetet
med de bilder och former som blir till, skapar turbulens
och ger lugn.