Kristina W-Hedman

Kristina W-Hedman

Bispbergs skola, Säter
Hemsida
LinkedIn
E-post

Jag är fil.mag. (jungiansk psykologi m.m.) och teol.kand. (religionshistoria) men har inte gått på någon konsthögskola. Att arbeta som konstnär är dock för mig ett naturligt sätt att leva och förhålla mig till omvärlden.

Först som vuxen har jag förstått att jag ofta ser och tolkar omvärlden ‘annorlunda’. Ser färger och former som i sig uttrycksfulla språk; förmodar att en musiker uppfattar toner och rytmer på ungefär samma sätt. - Jag strävar efter att lyssna inåt och försöka att konstnärligt gestalta mina insikter på ett personligt, poetiskt och intelligent sätt.

Arketypiska bilder (C G Jung) handlar till stor del om symbolik som transformerats till färg och form och om energin i motsatspar som manligt/kvinnligt, introvert/extravert, kaos/ ordning och så vidare. Allt har en positiv och en negativ aspekt.

Jag har mestadels arbetat med textil, har flera vävstolar. Jag trivs med det kontemplativa hantverket och dess urgamla traditioner, spinning och växtfärgning inte att förglömma. Så mycket gammal kunskap vi har att förvalta.

Det är också inspirerande att arbeta med glas. Det är som om glaset vill något, vill få hjälp att ‘visa sig’. Ljuset och det transparenta glaset levandegör varandra. Ett släktskap med den alkemiska processen?

LandArt är en annan konstform som intresserar och inspirerar mig. Själv upplever jag nog mitt drygt 50-åriga arbete med en stor trädgård som mitt livsverk (se text&bildspel på hemsidan www.lakris.nu/kwh). Jag lyssnar in naturen och accentuerar det jag upplever.

KWH