Längtan

Längtan

Sex kulturarbetare presenterar kort och koncist kring temat Längtan hos Folkteatern Dalarna, lokstallarna i Falun. Fredagen den 19/4. Evenemanget arrangeras av KiD - konst i Dalarna med stöd av Region Dalarna och KC Mitt.