Linda Bolander

Linda Bolander
Måleri OffentligKonst
Stockholm-Leksand
www.bolanderlinda.se
lindabolander.art@gmail.com

Efter min avslutade utbildning på Konstfack har måleriet   varit basen för mig  i mer än 60 år.

Under åren har jag varit något av en ”diversearbetare”. Bl.a. som bildlärare och pedagog och som scenograf vid Folkoperan, Riksteatern  och SVT.

Jag har byggt modeller av historiska byggnader, allt från en modell av Sveriges minsta landsortskyrka i Vomb (Finns att se på ArkDes i Stockholm) till Västerås kloster.

Jag har ateljé och verkstad i Hjulbäck Siljansnäs.