Lisa Hellrup

Lisa Hellrup

Jag arbetar intuitivt, material- och processbaserat. Mina arbeten tar avstamp i växtvärldens livscykel och bearbetar olika faser i den, från spirande liv till förmultnande förfall - spänningen mellan stark och skör. Lerans egenskaper framhävs i verk som agerar i mindre eller större installationer. Verken framställs i svart stengods och vitt porslin.