Magdalena Hellström Zimmermann

Magdalena Hellström Zimmermann
Snirsäpplet, träsnitt på papper, 90x70 cm
Stora Skedvi
www.hellstroemzimmermann.de
magdalenahz@posteo.de

Mitt arbete handlar om målning, teckning, linoleumtryck och träsnitt, med färgen i centrum. Mitt senaste tema är ”frukter”. Jag gör installationer inom industrikultur och i naturen ("land art").

Jag arbetar och har ateljé i både Tyskland och Sverige