Open Call - Borlänge Modern 2022

Open Call - Borlänge Modern 2022

För andra gången arrangerade KiD - Konst i Dalarna ett Open Call för sina medlemmar. En jury bestående av Synnöve Mork (creative design ) Olle Norås (konstnär) och Sara Rossling (curator) fick uppdraget att välja ut tre konstnärer för att ställa ut i fd Borlänge Moderns lokaler. Juryn valde Elina Birkehag, Erika Nordqvist och Kristin Ylikiiskilä Broberg. Konstnärerna har alla anknytning till Dalarna och arbetar med olika medium så som rumsliga installationer, teckning, essä och videoverk. De skapade tillsammans utställningen Rörelser som pågick under september månad 2022.

Elina Birkehag är uppvuxen i Grycksbo och Östbjörka. Hon har en examen från masterprogrammet i Fri Konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Erika Nordqvist är konstnär och har en magisterexamen i Fri Konst från Slade School of Art i London. Hon bor och verkar i byn Öja utanför Rättvik.

Kristin Ylikiiskilä Broberg är född och verksam i Falun. Hon har en masterexamen i Fri Konst från Konstfack.

Utställningsmaterial är framtaget av Gustav Skoog, Studio Sirka. Projektledare från föreningen var Lisa Hellrup. Utställningen finansierades med stöd av Region Dalarna och utställningsersättning förmedlades via Konstfrämjandet Dalarna.