Samtidskonstsymposium med textil inriktning 2023

Samtidskonstsymposium med textil inriktning 2023
Workshop 'kollektiv (väv)koreografi' med Matilda Dominique

Samtidskonst-symposiet med textil inriktning genomfördes i Wallénhallen i Leksand 13-16 juni 2023.

Förmiddagarna innehöll workshops av Kristina Skantze, Matilda Dominique, Evelina Hedin och Erika Nordqvist för deltagare i symposiet. Under eftermiddagarna bjöds det in till publika föreläsningar med Maja Gunn, Emelie Röndahl, Nina Bondeson och Petter Hellsing.  Totalt antal inbjudna deltagare i symposiet var 33 st. Vid föreläsningar kom många fler.

Projektet leddes och producerades av Sara Erkers och Anna Linnea Liljeholm med ekonomiskt stöd från Bild och Form på Region Dalarna och Kulturrådet.