Välkommen till Konst i Dalarnas nya webbplats!

Välkommen till Konst i Dalarnas nya webbplats!

Som en ideell förening strävar vi efter att främja och stödja konstnärer som är bosatta eller verkar i Dalarna. Med över 25 års erfarenhet har Konst i Dalarna utvecklats till en central aktör inom den regionala konstscenen, och vår nya webbplats representerar ett viktigt steg för att ytterligare stärka och utveckla detta engagemang.

På vår webbplats kan du utforska det breda spektrum av konstnärlig kompetens som våra omkring 100 medlemmar representerar. Genom att bläddra igenom vårt medlemsregister kan du upptäcka deras unika konstnärliga uttryck och få en djupare förståelse för den rika konstnärliga mångfalden som präglar Dalarna.

Märk väl att det nya medlemsregistret fortfarande är under framtagning. Fler medlemmar kommer att läggas till allt eftersom de närmaste veckorna.

Du hittar även kontaktuppgifter på vår webbplats för att kunna komma i direkt kontakt med konstnärer eller föreningen. Dessutom finns information om t.ex. konstnärslänken, Konst i Dalarnas årliga medlemsutställning. Som konstnär kan du även ansöka om medlemskap i föreningen.

Du kan såklart alltid söka efter medlemmar, sidor eller nyheter!

Varmt välkommen!